Stenars betydelse

Information om stenarna i mina smycken

Amazonit


Amazoniten gör oss uppmärksamma på våra dåliga vanor, våra negativa självdestruktiva tankar och handlingsmönster – samtidigt hjälper den oss att förstå hur vi kan ändra dem.

 

Den har positivt inflytande på blåskatarr, ämnesomsättningsproblem, gikt, magproblem och alla former av spänningar, speciellt käk och nackspänningar, samt spänningar i huvudet och skuldrorna.

 


Bergskristall

 

Bergskristallen sägs symbolisera människors växande från oklarhet till klarhet och från omedvetenhet till kosmisk medvetenhet. Den skapar överblick, harmoni och insikt och väcker vår förmåga att lyssna inåt.

 


Rosenkvarts

 

Rosenkvartsen beskyddar och skärmar av oss från andra människors negativa vibrationer vi hela tiden blir påverkade av. Det gäller från andra människors negativa tankar och känslor eller mera fysiskt skadlig strålning från dataskärmar och liknande.

 


Unakit

 

Unakitens energi relaterar till hjärtat och till jorden. Den symboliserar integration en förening av det fysiskt, materiella med det andliga.

 

Stenen lär oss att kunna och våga handla efter det som rör sig i våra hjärtan. Den öppnar hjärtat och skapar plats för känslan av trygghet. Styrka, trygghet, tillit, självtillit och välmående kan denna sten fylla din kropp och ditt medvetande med.